Mansoft

Mansoft bygger snabbt och flexibelt IT-lösningar som uppfyller kundens krav med den allra nyaste teknologin.

Detta ligger bakom det lyckade resultatet
- skräddarsydda projekt som förverkligas på ett effektivt sätt
- flexibla färdiga lösningar
- pålitlig tjänsteproduktion
- yrkeskunnig konsultering

Vår kundkrets består av organisationer som vill ha en kunnig och pålitlig IT-partner som dessutom har bra betjäning.

Mansoft grundades 1993. Företagets hemort är i Nådendal och produktionen sker i Åbo.